Cầu Dao tự động (APTOMAT) | Thiết bị điện Liên Minh

Cầu dao tự động an toàn (Aptomat) sản xuất trong công nghệ khép kín theo tiêu chuẩn ISO tại nhà máy thiết bị điện Liên Minh.